Startside

Velkommen til vår hjemmeside for ammoniakkbehandling av halm.
Vi behandler halm på Østlandet.
Fra Vågå i nord til Skien i sør kan vi behandle ferdigpakket halm (spydbehandling), eller tilsette ammoniakk i hver enkelt bunt mens vi pakker inn halmen i plastpølser (traktorpakking og behandling)
Se filmsnutt om traktorpakking under.

 
Ammoniakkbehandlet halm er  et billig og godt supplement i grovforrasjonen.
Det binder ikke opp annet grovforareal, og gjør et restprodukt fra kornproduksjon til en resurs for drøvtyggere. Prisen på det ferdige produktet kan være fra 1,20 - 1,60 kr. pr. fe. avhengig av pressekostnader, transport og volum. Halmen bør være tørr (15% vann), men det går bra å behandle halm opp til 30% vann dersom den blir behandlet i løpet av tre døgn. Ammoniakken har en konserverende virkning i tillegg til at når ammoniakken kommer i berøring med vannet i halmen, dannes det stoffer som bryter ned ligninet. Ved ammoniakkbehandling av halm, kan næringsverdien i halmen økes inntil det dobbelte. En rundball på 250 kg. kan inneholde opptil 140 fe.
Det er også gjort gode erfaringer med en liten dose ammoniakk for å hindre mugg i strøhalm som ikke er helt tørr.